V rejsko razvitih rejah je načrtno parjenje eden osnovnih mehanizmov zagotavljanja kvalitete potomcev. Tega mehanizma se osveščeni rejci še kako zavedajo in za svoje kobile skrbno izbirajo primernega žrebca. Pri temanalizirajo dobre in slabe lastnosti staršev ins primerno kombinacijo popravljajo manj izražene zaželene lastnosti. Tako naprimer za nizke kobile izberejo višjega žrebca ali za previsoke kobile nižjega. Kobili s slabšimihodi izberejo žrebca, ki ima to lastnost dobro izraženo ali pa kobili s slabo ali temnejšo grivo izberejo žrebca z močnejšo in svetlo grivo. Pri rejcih, ki zavestno izboljšujejo svoje živali oddaljenost žrebca ne igra nobene vloge. Posebej pomemben je karakter plemenske živali, saj želimo, da je pasma konj haflinger najbolj varna in vodilna pasma za vožnjo in ježo v rekreativne namene, primerna tudi za manj izkušene rejce in ljubitelje konj. Hodom, karakterju inplemenitosti haflingerja smo v preteklosti posvečali v Sloveniji premalo pozornosti, zato moramov slovenski populaciji haflingerja pospešeno popravljati prav te lastnosti. Mednarodne razstave kažejo na dejstvo, da je v svetovnem merilu zelo uspešna avstrijska severnotirolska reja, kar je plod že blizu 100 letnega sistematičnega rejskega dela tega združenja rejcev.

Med Slovenskimi plemenskimi žrebci so nekateri težjega tipa, kar si nekateri rejci tudi želijo, obenem pa najdemo tudi izjemno dobre športne in lažje tipe žrebcev. Rejci kobil imajo torej širok nabor za izbiro ustreznega plemenjaka za svoje kobile.

         

Berkfrst 1      nil
                                    Žrebec Berkfürst                                                                                                         Žrebec Nil