Opis .

Tip

Zaželen je videz plemenitega in šarmantnega konja, čvrste konstitucije, dobro izraženega spolnega dimorfizma z nekoliko poudarjenimi lastnostmi jahalnega konja. Haflinger je lahko le svetli do temni lisjak s svetlo grivo in repom. Svetli ali temni barvni znaki v osnovni barvi so nezaželeni, prav tako so nezaželene temne dlake v grivi ali repu. Zaželeni so beli znaki na čelu, vendar naj ne bodo preveč izraženi. Barva kopit je lahkosvetla ali temna, bela znamenja na nogah so nezaželena. Zaželena višina vihra triletnih živali merjena s palico je pri kobilah od 140 do 155 cm, še dovoljena pa od 138 do 155 cm. Pri žrebcih je zaželena višina od 144 do 155 cm, še dovoljena pa od 142 do 155 cm. Posebej nezaželen je nervozen temperament ali plašljiv ali zloben karakter.

Glava

Zaželena je suha, kratka in plemenita glava, ravnega ali nakazano konkavnega profila z velikimi, temnimi in naprej obrnjenimi očmi, širokimi nozdrvmi in pravilno nasajenimi, ne prevelikimi ušesi.

Vrat

Zaželen je dolg, visoko nasajen, usločen in dobro omišičen vrat. Zaželena je primerno bujna, na eno stran vratu padajoča griva.

"Zlat konj z zlatim srcem"

Prednji del

Zaželeni je markanten, v predel hrbta segajoč viher, dolgo in položno pleče ter globoka in široka prsa.

Srednji del

Hrbet naj bo srednje dolg, dobro omišičen in prožen s kratkimi ledji.

Zadnji del

Zaželen je dolg, zmerno pobit, dobro omišičen, toda ne preveč razcepljen križ. Rep naj ne bo nasajen pregloboko. Zadnji del naj tvori skupaj s prednjim in srednjim harmonično celoto.

Prednje noge

Zaželen je korekten, čvrst vendar suh fundament z dobro izraženimi sklepi in kratkimi piščalnicami. Kopita naj bodo čvrsta in pravilno oblikovana. Stoja naj bo pravilna, noge ravne in poravnane z zadnjimi. Zaželene so čvrste, dobro omišičene noge z dolgimi goleni in biclji ter kratkimi piščalnicami. Kopita naj bodo trda in okrogla s približnim naklonom 45 do 50 stopinj.

Zadnje noge

Tudi pri zadnjih nogah je zaželena pravilna stoja, še posebej močan skočni sklep. Zaželena je kar največja pravilnost hodov, elastično in enakomerno gibanje v pravilnem taktu.

Izdatnost in prožnost gibanja

Posebej zaželeno je energično, izdatno in prožno gibanje v hodu in kasu z jasno izraženo fazo lebdenja v kasu, aktivnim zadnjim delom in prožnim hrbtom.