Članstvo

Redni član Združenja je lahko vsaka fizična oseba, državljan Republike Slovenije ali pod enakimi pogoji tudi tuj državljan, ki:
- poda pisno pristopno izjavo ter plača članarino
- je lastnik ali imetnik konj pasme haflinger ali član kmetijskega gospodarstva, ki redi konje pasme haflinger 
- je pripravljen sodelovati pri izvajanju rejskega programa po pravilih delovanja rejske organizacije

Pristopna izjava

             

                                                                                


                

        Pristona izjava 

Pristopna izjava

 

 
         Članstvo 2017 

Pristopna izjava

 

 
         Članstvo 2016

 

Pravice rednih članov Združenja so:
- da predlagajo, volijo in so izvaljeni v organe Združenja
- da aktivno sodelujejo pri delu Združenja

Dolžnosti rednih članov Združenja so:
- da spoštujejo pravila in druge splošne akte Združenja ter rejskega programa in sklepe organov Združenja
- da s svojim znanjem in strokovnimi sposobnostmi pomagajo pri uresničevanju namenov Združenja
- da varujejo ugled Združenja